All Posts in Tag: Vàng tăng giá

Vàng tăng giá, bất động sản có bớt nóng?

Sự điều tiết về giá cả trên thị trường vàng nhạy cảm hơn so với BĐS, do đó việc rút đầu tư từ BĐS sang vàng là khá mạo hiểm, sẽ có ít nhà đầu tư lựa chọn. Dự báo từ nay đến cuối năm là thời điểm bán bất động sản tốt nhất vì…

Đọc bài viết