All Posts in Tag: locphat

Cổng chính dự án Lộc Phát

Công bố giai đoạn 2 phố thương mại Lộc Phát

Sau giai đoạn 1 ‘cháy hàng’ vào cuối năm 2019, phố thương mại Lộc Phát vừa tiếp tục được chủ đầu tư công bố giai đoạn 2 để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư ngay những ngày đầu năm mới Canh Tý 2020. Đây là những sản phẩm đẹp nhất dự án…

Đọc bài viết