All Posts in Tag: Kiến thức đầu tư

Xu hướng bất động sản năm 2020

‘Mua vàng dễ lỗ, mua thổ dễ lời’

Tôi từng chịu khó tìm hiểu thị trường đất đai và quyết định đầu tư, đến nay đã lời 4-5 lần. Trước câu hỏi 1,5 tỷ đồng nên đầu tư căn hộ hay mua vàng, độc giả có nickname Uyen.vo1106 phân tích như sau: Ý kiến cá nhân tôi thì vàng đang ở vùng giá cao, giá vàng tùy…

Đọc bài viết