All Posts in Tag: hướng cửa nhà

Cách đặt cửa chính “hút tiền thiên hạ”, không biết đừng hỏi sao nghèo muôn đời

theo PHONGTHUYDONGPHUONG Màu sắc của cửa trước là một phần quan trọng trong sức mạnh phong thủy của nó. Theo nguyên tắc chung, màu sắc của cửa trước phải hài hòa với yếu tố phong thủy của hướng cửa, hoặc hướng la bàn. Cửa trước phong thủy mạnh mẽ sẽ đem đến một luồng năng…

Đọc bài viết