All Posts in Tag: đường vào sân bay long thành

Làm đường kết nối sân bay Long Thành với tổng vốn hơn 4.800 tỷ đồng

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, sẽ có 2 tuyến đường kết nối với sân bay Long Thành được đầu tư xây dựng, tổng vốn dự kiến hơn 4.800 tỷ đồng. Hai tuyến đường này sẽ đảm bảo các hoạt động giao thông tại sân bay. Phối cảnh sân bay Long Thành Theo báo cáo…

Đọc bài viết