All Posts in Tag: đầu tue bất động sản

Chuốc đủ rắc rối khi mua nhà vì tiếc tiền hoa hồng cho môi giới

Thấy môi giới đòi tiền hoa hồng cao, tôi quyết định tự tìm nhà để tiết kiệm chi phí. Không ngờ tiền không tiết kiệm được, tôi còn mất nhiều thời gian, công sức hơn mình tưởng, thậm chí suýt vướng vào tranh chấp không đáng có. Năm 2017 nhờ làm ăn thuận lợi, vợ…

Đọc bài viết