All Posts in Tag: công ty vinamit

Có không mưu toan xoá sổ nông trại đạt chuẩn quốc tế của Vinamit để phân lô bán nền?

Vinamit hoang mang khi cơ quan chức năng Bình Dương liên tục thanh kiểm tra xuất phát từ đề xuất “lạ lùng” là xóa sổ nông trại hơn 152 ha để làm khu dân cư của một cử tri. Cử tri ý kiến “lạ”, chính quyền đáp ngayCông ty cổ phần Vinamit có Nông trại…

Đọc bài viết