All Posts in Tag: chung cư phúc đạt

“90% người đầu tư vào chung cư đến thời điểm này bán ra đều bị lỗ”

Vào các năm 2016, 2017, 2018 cả cung và cầu đều rất bùng nổ nên lượng sản phẩm hiện tại mà các nhà đầu tư đang giữ rất lớn vì thế bây giờ họ phải thoát hàng, nhiều trường hợp phải bán cắt lỗ hay giảm giá. Ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc Công…

Đọc bài viết