All Posts in Tag: các loại thuế khi mua nhà

Các-khoản-thuế-phí-khi-mua-nhà

Mua một ngôi nhà phải gánh bao nhiêu loại thuế phí?

Theo ThanhnienViet Để hoàn tất giao dịch bất động sản, người bán hoặc người mua phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước. Dưới đây là toàn bộ những khoản tiền phải nộp của người mua nhà, đất. 1. Lệ phí trước bạ Theo Nghị định 45/2011/NĐ-CP, lệ…

Đọc bài viết