All Posts in Tag: 5 cach day con

5 cách dạy con suy nghĩ như một doanh nhân

Theo VNEXPRESS Nếu nắm suy nghĩ của một doanh nhân, trẻ em sẽ học được các kỹ năng lên kế hoạch tài chính, tiết kiệm, chi tiêu và đầu tư tiền. Đó là quan điểm của Thomas Henske – một nhà hoạch định tài chính đến từ New York. “Tư duy doanh nhân giúp con coi…

Đọc bài viết